Waxay hadda dhiiragelisaa gabdhaha faceeda ah oo waliba waxay ku hamineysaa in ay noqoto macallin mustaqbalka.. La wadaag qodobkan Faahfaahin.. .